ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS
NEMZETI PROGRAM

GroveArt

Szolgáltató: Info Technology Supply Ltd.
Elérése (direkt link): -LINK-
Résztvevő intézmények száma: 7 (2013-ban) -Intézményi lista-
Résztvevő intézmények száma: 9 (2014-ben) -Intézményi lista-
Tartalom: művészet, művészettudomány, művészettörténet
Frissítés gyakorisága: időszakos (rendszeresen frissítik és javítják, évente kb. 1000 rekorddal bövül).

Ismertetés:

A Grove Dictionary of Art Online (GroveArt) a ma elérhető legteljesebb művészeti enciklopédia, virtuális művészeti kézikönyvtár, mely minden szempontból lefedi mind a nyugati, mind a nem nyugati vizuális művészeti ágakat. Angol nyelvű adatbázis, mely teljes szöveggel tartalmazza a The Dictionary of Art adatbázis anyagát, melyet Jane Turner szerkesztett (1996, 34 kötet). Az adatbázis korszakalkotó referenciamunka, ami több mint 45,000 cikket tartalmaz és 6.700 szakember közreműködésével jött létre.
Az adatbázis tartalmazza továbbá: a The Concise Oxford Dictionary of Art Terms anyagát (szerkesztők: Michael Clarke és Deborah Clarke); az Encyclopedia of Aesthetics gyüjteményt (szerkesztette: Michael Kelly, 1998) és a The Oxford Companion to West Art teljes tartalmát (szerkesztette: Hugh Brigstocke, 2001).
2005 óta a Grove Dictionary of Art Online (GroveArt) tartalmazta a legtöbb ismert műalkotás képeit, olyan jelentős szervezetekkel való összefogás eredményeként, mint a Metropolitan Museum of Art vagy a Bridgeman Art Library. A Grove Dictionary of Art Online (GroveArt) össze van kapcsolva a National Biography Oxford Dictionary-vel, így életrajzi adatokat is szerezhetünk egy kattintással.

Letölthető brosúrák

-JPG-               -PDF-

GroveArt - Grove Dictionary of Art brosúra


        COMPASS - Iránytű az információhoz